Logo

Location از فک های خرد کننده برای بیل مکانیکی استفاده می شود